CÔNG NGHỆ IN CHUYỂN NHIỆT - SỰ THĂNG HOA CỦA KỸ THUẬT IN

In_chuyển_nhiệt sử dụng NHIỆT ĐỘ CAO và loại MỰC IN ĐẶC BIỆT. Loại mực in đặc biệt này chính là thuốc nhuộm rắn khi gặp nhiệt...